Vi sender i hele Norge
Betaling via telefon
Trygg handel og rask levering

Hva jeg gjør og hva det koster

Hva jeg gjør og hva det koster

Hageplanlegging, on site og digitalvisuell rådgiving, konsulent for arkitekter, landskapsarkitekter og offentlige etater, foredrag, kurs, befaringer og takst, ekspertvitne i rettssaker.
Jeg er født i 1959 og har levd sammen med planter, dyr og folk siden den gang. Jeg har erfaringer fra hele spekteret innen landbruk og hagebruk, og er også anleggsgartnermester.

Oppdatert: 21. november 2017

Kontakt og timebestilling

mobil +47 40401996

morten@randesundhagesenter.no

Hageplanlegging

Jeg har dyrket mine særegeneheter i flere år. Det har resultert i tanker, og ofte utenkte løsninger, som gir hageeieren frihet til å bruke hagen til rekreasjon og lek, istede for hagearbeid. Det er ofte bedre å begynne i den enden at man selv kan velge hvor mye arbeid man vil legge ned i hagearbeidet, samtidig som hagen ser frodig og velstelt ut. slike hager er fullt mulig med noen enkle og overraskende triks. 

Hageplanlegging innebærer ofte følgende:

  • Befaring med enten skisse på stedet, eller tilsent i etterkant. Skissen inneholder ikke-målsatte angivelser for vegetasjonsområder med egnede plantesorter/arter og antall som trengs per kvadratmeter. Dette tar fra en time til tre timer.
  • Oppdragsgiver bruker tenketid, og gir tilbakemeldinger. Nå er det vanlig at oppdragsgiver kommer til mitt kontor og at vi i felleskap gjør endringene.
  • Fra nå kan oppdragsgiver uten ekstra kostnad ringe og be om råd underveis i prosessen med å anlegge og gjøre innkjøp.

Dette koster 11.000,- eks mva + reisegodtgjørelser. Prisen er basert på en normal hagestørrelse. Større hager og anlegg prises etter avtale.

Om man ønsker en mer detaljert målsatt plan vil det i normalt ligge på det dobbelte i pris for samme størrelse.

On site & digitalvisuell rådgivning

For hjemmebesøk med rådgivning er prisen 1450,-/time eks mva + reisegodtgjørelser. Jeg avtaler alltid en makspris i slike tilfeller.

Digitalvisuell rådgivning er en ny tjeneste jeg starter i 2018. Den vil basere seg på tilgjengelige bildeoverføringsteknologi som Skype, Facetime, Whatsapp m.fl. Prises for hvert 15.minutt med 400,-/eks mva

Konsulentvirksomhet for arkitekter, landskapsarkitekter, samt offentlige virksomheter

Slike oppdrag handler ofte om å beskrive plantemetoder, skisser, snitt, dokumentasjon og prisestimater. Prises med 1450,-/time eks mva. Det faktureres minimum en halv time.

Foredrag

Jeg reiser over hele landet med mine skreddersydde foredrag. En hel kveld er prist til 10.000,- Bruker jeg en hel dag på reise og foredrag så er prisen 15.000,- Blir jeg nødt til å overnatte, så må jeg ha en forholdsvis pris for neste dag også, men alle slike oppdrag avtales det fast pris. Det hender at jeg kan en halv dag hjemme før jeg reiser og komme hjem i skjebelig tid neste dag. Det blir også en dag:) Reiseomkostninger kommer i tillegg. Merverdiavgiften kommer kun i tillegg for reisekostnadene. Foredrag og undervisning er uten tillegg av mva.

Kurs

Kursvirksomheten holdes over hele landet. Jeg har i årevis holdt tre-dagers kurs for norsk kirkegårdsforening, ett og to-dagers kurs for kommunale avfalls/komposteringsanlegg og dagskurs for landskapsarkitekter og andre. Dette koster 15.000,- pr dag + reisegodtgjørelser. Merverdiavgiften kommer kun i tillegg for reisekostnadene. Å skreddersy kurspakker innebærer en del arbeid som i noen tilfeller må prises i tillegg tildagene som går med til kurs og reise. Det vil alltid bli avtalt fast pris på slike oppdrag.

Befaringer og takst

Slike oppdrag innebærer mye datahåndtering av innsamlet data på stedet, samt innhenting av priser i et nordlig europeisk marked. Honoraret frem til ferdig takstrapport varierer naturligvis mye i forhold til nettopp datamengden, men de fleste takster basert på befaring ligger på mellom 15 og 22.000,-/eks mva + reisegodtgjørelser. Arbeidet med takster innebærer befaring med registreringer, utarbeidelse av detaljerte regneark og verdiutregninger, samt en takstrapport med bilder. Arbeid utover dette i form av oppfølgingsarbeid med advokat og klargjøring til en eventuell rettssak/forliksmøte prises med 1450,-/time eks mva.

Ekspertvitne i rettssaker

I etterkant av mange av mine takstarbeider følger ofte oppdrag som fag/ekspertvitne. Slike oppdrag prises med minimum 5.000,-/eks mva og utover dette med timesats på 1450,-/time eks mva. Minimumsprisen gjenspeiler at det er nødvendig å sette seg inn i saken på nytt når saker gjerne kommer opp for en rettsinstans lang tid i etterkant av en takst.